Go to Apple's Advice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamond..4 C's ที่คุณต้องรู้ไว้

Carat Weight  น้ำหนักกะรัต

 

" กะรัต" เป็นหน่วยน้ำหนักของเพชรค่ะ เคยรู้มั้ยคะ ว่า หนึ่งกะรัตหนักเท่าไหร่ หนึ่งกะรัตหนักเท่ากับ 200 มิลลิกรัม หรือ 0.20 กรัมค่ะ และ 1 สตางค์ ก็เท่ากับ 2 มิลลิกรัมนั่นเอง

ราคาของเพชรนี่ไม่ได้คิดเป็นน้ำหนักนะคะ เปรียบเทียบกันให้เห็นง่ายๆ ก็คือ ไม่ได้ขายเหมือนพวกผลไม้ คือ ถ้าผลไม้หลายๆผลมารวมกันได้ 1 กิโลกรัม กับ 1 ผลที่หนัก 1 กิโลกรัม ราคาจะเท่ากัน

แต่เพชรนี่ถ้าเป็น 1ผล 1 กิโลกรัม ราคาต่อกิโลกรัมจะโดดขึ้นไปสูงมากๆเลยค่ะ สาเหตุก็เพราะเพชรที่มีน้ำหนักมาก ย่อมถูกเจียรมาจากแร่เพชรชิ้นใหญ่กว่าซึ่งหายากกว่า ราคาก็จะสูงกว่าค่ะ ดังนั้นราคาของเพชรหนึ่งกะรัต 2 เม็ด ย่อมเทียบไม่ได้กับราคาของเพชรสองกะรัต 1 เม็ดค่ะ เพชรยิ่งเม็ดใหญ่ราคาต่อกะรัตก็จะยิ่งสูงขึ้นนะคะ

และถึงแม้ว่าเพชรสองเม็ดที่มีน้ำหนักเท่ากัน ก็ดูมีขนาดแตกต่างกันได้ เพราะขึ้นอยู่กับการเจียระไนค่ะ คือ เพชรบางเม็ดถูกเจียรให้หน้าเพชร ( Crown ) ดูกว้าง แต่ก้นเพชร (Culet) บาง ซึ่งเพชรจะดูเม็ดใหญ่แต่มีไฟน้อย ในขณะที่อีกเม็ดมีหน้าเพชร( Crown )แคบกว่า แต่ก้นเพชร (Culet) ลึกพอเหมาะ ก็จะมีไฟที่ดี แต่ดูมีขนาดเล็กกว่าเพชรเม็ดแรก ทั้งๆที่มีน้ำหนักเท่ากัน ดังนั้นเพชรที่สวยคือ เพชรที่มีหน้าเพชร ( Crown ) และก้นเพชร (Culet) เป็นสัดส่วนต่อกัน ซึ่งทำให้ไฟสะท้อนออกมาสวยที่สุด

 

อย่างไรก็ตาม ขนาดสัดส่วนเหล่านี้เราจะมากำหนดกันไม่ได้ ขึ้นอยู่กับเจ้าก้อนแร่นี้ว่ารูปทรงมันจะเจียรออกมาอย่างไรจึงจะเสียเนื้อเพชรไปน้อยที่สุด ผู้เจียระไนจะทำการเจียรให้ออกมาให้เป็นเม็ดเพชรโดยเลือกสัดส่วนที่เสียเนื้อเพชรให้น้อยที่สุด

ดังนั้นสำหรับคนที่อยากจะได้เพชรที่ดูเม็ดใหญ่ๆ ก็เลือกหน้าเพชรกว้างๆไว้ก่อน ไฟอาจจะไม่สวยมาก ในขณะที่คนที่อยากได้ไฟสวยๆ เอาไว้เล่นแสงให้วูบวาบแสบตา ก็จะได้หน้าเพชรเล็กกว่า เพราะต้องไปเสียน้ำหนักทางด้านความลึกของเพชรแทนค่ะ

 

นิยดา

(โปรดติดตามอ่านอีก 3 C's นะคะ.)

Cut การเจียระไน

Color สี

Clarity ความบริสุทธิ์